Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Vi har brug for dygtige og engagerede myndighedssagsbehandlere, der brænder for at skabe målrettede forandringer for børn og familier i udsatte positioner i Vordingborg Kommune – Er du én af dem?

Du skal sammen med en række super dygtige kollegaer og faglige ledere arbejde med hele myndighedsspektret i den vigtige opgave med at skabe de bedste muligheder for børn og unge i udsatte positioner i alderen 0-14 år.

Da Vordingborg Kommune har samlet både myndigheds- og udføreropgaven i samme organisation og under samme ledelse, er afstanden kort fra beslutning til handling. For dig betyder det, at du kommer til at arbejde tæt sammen med familiebehandlere, støtte- og kontaktpersoner mv., hvor I er sammen om at følge arbejdet med børnene og familierne til dørs.

I Børn og Familie arbejder vi med afsæt i en forebyggende praksis og ud fra en løsningsfokuseret og anerkendende tilgang. Vi har fokus på systematik i sagsbehandlingen, helhedsorienterede løsninger og samarbejdet med borgerne. Det forebyggende fokus betyder, at vi har et tæt og naturligt samarbejde med sundhedsplejen, skolerne, dagtilbudsområdet, rusmiddelcentret og ikke mindst vores ungecenter.

Bliv en del af et fagligt fællesskab
Du bliver en del af myndighedsafsnittet i Børn og Familie, hvor du får 19 dedikerede sagsbehandlere og to faglige ledere som dine nærmeste kollegaer. Vi er optaget af faglig udvikling samt at understøtte hinanden i ...