Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med autisme, som består bl.a. af døgn-, dag- og aflastningstilbud.

Vores pædagogiske tilgang er inspireret af TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

På Gyldenbjergvej i Nørre Alslev, har vi to enheder: Orehoved og Skærmet.
Orehoved er en mindre afdeling med 5 voksne beboere, alle kvinder.
Skærmet er en afdeling for 6 mandlige beboere.

Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne højst mulig grad af selvhjulpenhed. Kan du støtte vores beboere i personlig pleje og kan du arbejde i et miljø, som kræver stor tålmodighed og hvor beboerne kan være udadrettede i deres adfærd.

Arbejdstiden ligger mellem kl. 22-09 og ligger i et fast rul over hele året, om natten går man sammen med en nattevagt mere.

Du skal kunne indgå i et tæt samarbejde med kollegaerne i dag- og aftentimerne og du skal kunne lave dokumentation dagligt, gennem beboernes dagbøger.

Vi tilbyder dig:

  • grundig introduktion
  • kolleger som værdsætter samarbejde og godt arbejdsmiljø
  • indflydelse og ansvar
  • kursus i grundlæggende viden om autisme

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte stedfortræder Eva Christensen 23435483

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.