Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Lolland og Falster

Drømmer du om at kombinere ledelse af et klubtilbud med relationsarbejde i vores specialpædagogiske skoletilbud ”Nødundervisningen”, så har vi jobbet til dig!

Vi søger pr. 1. november 2021 en pædagog/lærer til vores afdeling i Nakskov. Stillingen er en kombinationsstilling, hvor du skal arbejde i to af Ungdomsskolens afdelinger.

Juniorklub
Du vil blive ansat som daglig leder af juniorklubben, som er et fritidstilbud for elever fra 4. til og med 6. klasse. Klubben har 4 ansatte, er åben hver eftermiddag og er beliggende ved Campus i Nakskov. Udover det administrative vil du indgå som en del af den samlede normering i arbejdet med at skabe fritidsaktiviteter for børnene i klubben.

Nødundervisning
Du vil også arbejde i vores nødundervisningstilbud, som er et kommunalt skoletilbud for elever, der har et betydeligt fravær fra deres skole, og som ikke er i stand til at modtage almindelig undervisning. Din opgave her består i, at du via en positiv relation og en løsningsorienteret tilgang arbejder med de udfordringer og blokeringer, som gør, at eleven har skolevægring. Der arbejdes med at styrke elevens selvværd, trivsel og motivation og via det brobygge til et skoletilbud. Målet er at eleven oplever, at skole, undervisning samt det at være en del af et fællesskab, igen bliver en naturlig del af hverdagen. Nødundervisningen kan foregå på skolen, hjemme hos eleven eller andet sted. Du vil få...