Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Kunne du tænke dig at arbejde på en skole, hvor vi arbejder i en vekselvirkning mellem klasseundervisning og holddeling og hvor vi har fokus på inkluderende og værdige fællesskaber for alle, samt alle elevers faglige progression og trivsel? Så er Kulsbjerg Skole måske noget for netop dig.

Relationsstærk dansklærer
Til vores afdeling i Mern søger vi en dygtig dansklærer, som også kan undervise i nogle af følgende fag matematik, håndværk og design, idræt og kristendom. Du kommer til at arbejde i indskolingen og på mellemtrinnet.

Vi forventer, at du har gode socialpædagogiske forudsætninger, og at du kan bruge disse til at medvirke, til at styrke skolens inkluderende læringsmiljøer. Det er vigtigt, at du kan skabe relationer til de elever, for hvem relationsdannelse kan fremstå vanskelig.

Afdelingen i Mern er organiseret som et team og derfor er dine nærmeste samarbejdspartnere alle lærere og pædagoger på afdelingen i Mern, foruden vores hold af vejledere, som vi kalder ”Staben”.

Vi ønsker et læringsmiljø, hvor opgaverne er tilpasset den enkelte elev, så de oplever at lykkes og kan opleve trivsel gennem fagligheden.

Du er:

  • Fagligt dygtig og interesseret i aldersgruppen
  • En god samarbejdspartner og teamspiller
  • Dygtig til relationsarbejde
  • Tålmodig, vedholdende og omsorgsfuld
  • Struktureret & forudsigelig og samtidig fleksibel og forandringsk...