Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Vi søger en super dygtig konsulent med velfunderet faglig viden om små børns sproglige udvikling, opbygning af læsefærdigheder hos skolebørn, og som dertil har faglig viden om arbejdet med ordblindhed i skolerne.

I Vordingborg Kommune har politikerne besluttet at opprioritere den faglige indsats omkring sprog og læsning i dagtilbud og skoler. Du kan finde formålsbeskrivelse af puljen (https://dagsordner.vordingborg.dk/vis/pdf/bilag/f68075d0-66cd-451b-b047-36ea6be58c3a/?redirectDirectlyToPdf=false)

Konkret har vi fokus på særligt tre indsatser:

  1. udvikling af sprog hos børn i dagtilbud og indskoling
  2. Styrkelse af læselyst og læsefærdigheder
  3. Indsats omkring dysleksi

Men opgaven vil være bredere i sit perspektiv, og du vil selv skulle være med til at definere den kloge indsats i et samarbejde med både dagtilbuds- og skoleledere samt læsevejledere og pædagogisk læringscenter.

Din opgave vil være at udvikle og beskrive indsatser i både skoler og dagtilbud, herunder indsatser som kan omsætte vores nye dysleksi handleplan fra ord til handling. Vi formoder, at du finder glæde i at formidle din faglige viden og understøtte kompetenceopbygning hos de medarbejdere og kolleger, som arbejder med børnene i hverdagen. Dertil skal du også kunne samle op på projektet og formidle resultaterne af indsatsen til det politiske niveau.

Vi forventer, at du:
  • har en relevant uddannelse ev...