Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Da en af vores kollegaer har valgt at gå på pension, står vi nu og mangler lige dig som en del af vores stærke faglige team.

Afdeling for Psykiatri og handicap er en spændende afdeling inden for det specialiserede socialområde for voksne.

Psykiatriteamet har ansvaret for sagsbehandling, afgørelser og opfølgning af aktivitetstilbud, socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, botilbud, hjælperordninger, og ledsagerordninger efter Serviceloven.

Vi er et selvstændigt myndighedsteam med 6 sagsbehandlere samt en teamkoordinator. Der er tæt sparring med juristen i afdelingen. Teamet har også et tæt samarbejde med Pleje og Omsorgsafdelingen samt Sundhed samt Borger og Arbejdsmarked.

Vi arbejder med ansøgninger fra voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, typisk psykiatriske udfordringer, udviklingshæmning eller autismespektrum forstyrrelser. Vores team er kendetegnet ved høj faglighed, nysgerrighed, tillid, respekt, ansvarlighed og selvstændighed. Vi vægter også at have det sjovt sammen, når vi er på arbejde.

Digitale løsninger spiller en væsentlig rolle i løsningen af teamets opgaver, hvor vi har god erfaring med digitale møder og ser det som et redskab til samtale med mange samarbejdspartnere med et lille tidsforbrug, da vi slipper for kørsel i vores store geografiske kommune.

Vi har et hyggeligt kontormiljø i det gamle rådhus i Stege, der ligger skønt midt i den flotte natur på Møn. Vi er...