Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

To værkmestre til produktionsværkstedet søges til Udlændingecenter Ellebæk, Kriminalforsorgen Hovedstaden

Job i Nordsjælland

Vil du være med til at udvikle beskæftigelsen i Udlændingecenter Ellebæk i de kommende år? Så er det dig, vi søger som værkmester.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentligt og er til besættelse snarest muligt.

Som værkmester i Udlændingecenter Ellebæk er du tilknyttet vores produktionsværksted, og du deltager i beskæftigelsen af de frihedsberøvede udlændinge, der er placeret i vores institution.

I produktionsværkstedet er opgaverne for de indsatte typisk pakkearbejde, ompakning/prismærkning af diverse varer og mindre opgaver med at samle f.eks. låg til termokander. Din opgave er at føre kontrol med disse opgaver, så vi sikrer, at kvaliteten på det udførte arbejde er i orden samt at støtte og motivere den frihedsberøvede og have fokus på tryghed og aktiviteter i ordentlige og forsvarlige rammer. Vi har gennem årerne opbygget et godt netværk af firmaer, som leverer opgaver til vores produktionsværksted.

Udlændingecenter Ellebæks beskæftigelse har 3 værkmestre, som refererer til en enhedschef, men pt. mangler vi altså 2 medarbejdere.

Udlændingecenter Ellebæk har en aktuel kapacitet på 136 pladser, som udvides med yderligere 56 pladser så snart personalesituationen tillader det og gruppen af værkmestre vil i denne sammenhæng, skulle udvides yderligere. Vores formål er at gennemføre politiets og rettens beslutninger om frihedsberøvelse efter Hjemrejselovens lovens § 14...