Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Sundhedsfaglige/ pædagogisk uddannede medarbejdere til Neuropædagogisk indsats, Søndersø i Maribo

Job på Lolland og Falster

Har du lyst til at få nye udfordringer, arbejde neuropædagogisk i et tværfagligt team, med mennesker der har en hjerneskade og/eller svære fysiske handicaps, så er et arbejde på Søndersø måske noget for dig?

Et længerevarende botilbud
Søndersø er organisatorisk tilknyttet Center for Socialpsykiatri, Rusmiddel og Neuropædagogisk indsats i Social- og Arbejdsmarkedssektoren.

Søndersø er et længerevarende botilbud, hvor borgerne har behov for omfattende hjælp til at mestre deres liv, på grund af betydelig nedsat kognitiv og/eller fysisk funktionsevne.

På Søndersø arbejder vi med afsæt i faglige tilgange og metoder som er relevante i forhold til målgruppens særlige behov, hvilket vurderes at føre til positive resultater for borgerne.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, med henblik på at støtte det enkelte menneske i at kompensere for sine begrænsninger ved at udvikle nye strategier, med afsæt i borgernes ressourcer.

Følgende stillinger er ledige til besættelse 1. januar 2022. Alle stillinger er med weekendvagt hver 2. uge:

En stilling i blandede aften- og dagvagter. 32 t. om ugen (afd. Kongensgade)
En stilling i dagvagt 32 t. om ugen (afd. Dronningensgade)
En springervagt i blandede aften- og dagvagter. 32 t. om ugen (begge afdelinger)
En springervagt i blandede aften- og dagvagter 20 t. om ugen (begge afdelinger)