Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Fyn

I Nyborg Fængsel er 2 tidsbegrænsede fuldtidsstillinger som socialrådgiver ledige til besættelse 1. december 2021. Stillingerne er vikariater og begge er af 12 måneders varighed.


Socialrådgiverne varetager i tæt samarbejde med fængslets øvrige faggrupper den sociale og kriminalforsorgsmæssige sagsbehandling og er ansvarlig for handleplansarbejdet omkring de indsatte. Arbejdet består af sagsbehandling i samarbejde med det uniformerede personale, samt værkmestre, ligesom der er en del administrative opgaver, herunder registreringer og dokumentation i forhold til opfyldelse af kravene i fængslets resultatkontrakt. Du vil blive tilknyttet en afdeling, der arbejder med udvisningsdømte.

Vi søger to medarbejdere, der:

 • Er uddannet socialrådgiver
 • Kan arbejde systematisk, målrettet og helhedsorienteret
 • Har et solidt overblik over de forskellige opgaver
 • Har en god kontakt- og indlevelsesevne
 • Er professionelle og afklaret med myndighedsrollen
 • Har gode samarbejdsevner, og kan indgå i tæt tværfagligt samarbejde
 • Er velformuleret i skrift og tale
 • Er stabile og psykisk robuste
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og er omstillingsparat
 • Evner såvel selvstændigt arbejde som at indgå i et team
 • Er positive og har humoristisk sans

Vi tilbyder:

 • Et krævende ...