Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Fyn

I Nyborg Fængsel er en fuldtidsstilling som socialrådgiver ledig til besættelse pr. 1. december 2021.


Socialrådgiveren varetager i tæt samarbejde med fængslets øvrige faggrupper den sociale og kriminalforsorgsmæssige sagsbehandling og er ansvarlig for handleplansarbejdet omkring de indsatte med udgangspunkt i LS/RNR-screeninger, som man uddannes i. Endvidere består arbejdet i faglig sparring og vejledning af det uniformerede personale, ligesom der er en del administrative opgaver, herunder registreringer og dokumentation i forhold til opfyldelse af kravene i fængslets resultatkontrakt. Du vil blive tilknyttet afdelinger, der arbejder med udvisningsdømte og afdelinger, der er almindelige fællesskabsafdelinger.

Vi søger en medarbejder, der:

 • Er uddannet socialrådgiver
 • Kan arbejde systematisk, målrettet og helhedsorienteret
 • Har et solidt overblik over de forskellige opgaver
 • Har en god kontakt- og indlevelsesevne
 • Er professionel og afklaret med myndighedsrollen
 • Har gode samarbejdsevner, og kan indgå i tæt tværfagligt samarbejde
 • Er velformuleret i skrift og tale
 • Er stabil og psykisk robust
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og er omstillingsparat
 • Evner såvel selvstændigt arbejde som at indgå i et team
 • Er positiv og har humoristisk sans

Vi tilbyder: