Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Social- og sundhedsassistent fortrinsvis til aftenvagt på Præstø Multicenter.

Kom til Præstø Multicenter, hvor du vil have mulighed for at arbejde hver. 3. weekend - du bestemmer. Samtidig vil du kunne få indflydelse på egen vagtplan og ønske om timetal
.

Vi har brug for en erfaren SSA til Præstø Multicenter, da vi har 10 akutpladser, der kræver mere og mere faglig ekspertise. Vi modtager borgere fra eget hjem og direkte fra sygehus.

Stillingen er ledig fra 01.12.21, timeantallet taler vi om.

Dine arbejdsopgaver
På akutpladserne modtager vi borgere gennem hele døgnet, efter aftale med den
vagthavende sygeplejerske, sygehus eller vagtlæge. Formålet med akutpladser er at
undgå indlæggelser og genindlæggelser på sygehus. Vi udreder og afhjælper lettere
fysiske problemstillinger, der er opstået akut for en borger i eget hjem. Vi observerer
tæt, behandler og planlægger det videre forløb for borgeren. Der vil også være opgaver omkring centerets øvrige fastboende borgere.

Vore forventninger til dig:

  • Du har en høj faglighed.
  • Du kan tage selvstændige beslutninger.
  • Du vil gerne arbejde med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger.
  • Du har et godt overblik og kan prioritere på en travl aften.

Vi tilbyder:

  • Et spændende m...