Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog til Autismecenter Storstrøm med erfaringer fra §107 og autismeområdet (37 t/uge) hurtigst muligt

Job på Sydsjælland

Pædagoger til Autismecenter Storstrøm afdeling Skovhusevej (37 t/uge) – hurtigst muligt
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er et seriøst og målrettet arbejdsmiljø. Kollegaer som værdsætter samarbejde og ærlighed.
Dine arbejdsopgaver spænder vidt, og omhandler;

  • Mødet med den enkelte borger i et §107 tilbud, med fokus på at udvikle den enkelte til egen bolig
  • Gennemførelse af bestilling via en VUM/BUM
  • Skriv på handleplaner og deltagelse i møder med den enkelte borger

Vi forventer, at du er struktureret, så du kan;
  • Guide beboeren i deres hverdagsstruktur
  • Har gode skriftlige kompetencer og er god til at dokumentere, herunder formulere og efterleve skriftlige handleplaner
  • Kan tage initiativ, igangsætte og tør gå foran i en forandringsproces

Vi tilbyder faglig udvikling;
  • Introforløb
  • Kursus i grundlæggende viden om autismespektrum forstyrrelse
  • Interne kurser og temadage
  • Tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse

Beboerne på Skovhusevej er i et tilbud til unge mellem 15 og 25 år boende. Alle skal være tilknyttet et dagtilbud; STU, dag- og aktivitetstilbud ol.
Autismespektrum forstyrrelsen er grundvilkåret for at bo på Skovhusevej, og dermed arbejdsvilkåret med den enkelte beboer. Derudover er alle beboer mentalt retarderet. Der a...