Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Skoleleder, Midtskolen

Job på Sydsjælland

Skoleleder, Midtskolen

CareMatch søger for Faxe Kommune en kvalitetsbevidst og strategisk tænkende skoleleder for Midtskolen.

Midtskolens afdelinger er beliggende i Haslev, Rønnede/Kongsted og Dalby. Skolen rummer ca. 1.100 elever og mere end 160 medarbejdere.

Om jobbet

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2021, efter en lang succesfuld proces med inddragelse og dialog, besluttet at fastholde distriktsskolestrukturen i Faxe Kommune. Det betyder, at Midtskolen fortsat skal bestå af 3 fysiske enheder, nemlig Sofiendalskolen, Bavneskolen og Møllevangsskolen, med tilhørende skolefritidsordninger. Faxe Kommunes 3 specialskoler (Øen, Centerklasserne og Skolen ved Skoven) bliver derimod fra 1. august 2022 til en selvstændig enhed og skal således ikke længere være en del af Midtskolen.

Se nærmere om de enkelte skoleafdelinger på www.faxekommune.dk.

Midtskolen er en skole med både et fællesskab på tværs (om eksempelvis linjer i udskolingen) og et lokalt islæt fra Rønnede, Dalby og Haslev. Alle steder skal der arbejdes endnu stærkere for, at mangfoldigheden af børn modtager den optimale skolegang og skaber den gode fortælling om Midtskolen.

Skolelederen for Midtskolen skal være en proaktiv medspiller i Faxe Kommunes udvikling hen mod et fælles skolevæsen, hvor faglig kvalitet og et inkluderende børnesyn er i højsædet. Samarbejdet med dagtilbud, PPR og familieområdet er af stor betydn...