Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Skoleleder, Vestskolen

Job på Sydsjælland

Skoleleder, Vestskolen

CareMatch søger for Faxe Kommune en kvalitetsbevidst og strategisk tænkende skoleleder for Vestskolen.

Vestskolens afdelinger er beliggende i og omkring Haslev. Skolen rummer ca. 1.200 elever og ca. 110 medarbejdere.

Om jobbet

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2021, efter en lang succesfuld proces med inddragelse og dialog, besluttet at fastholde distriktsskolestrukturen i Faxe Kommune. Det betyder, at Vestskolen fortsat skal bestå af 3 fysiske enheder, nemlig Vibeengskolen, Nordskovskolen og Terslev Skole, med tilhørende skolefritidsordninger og i Terslev et børnehus (landsbyordning). Se nærmere om de enkelte skoleafdelinger på www.faxekommune.dk.

Vestskolen skal også i praksis ses som én skole med 3 adresser. Der er således fælles udskoling på Nordskovskolen, og der er fælles principper for, hvordan man eksempelvis samarbejder med dagtilbuddene om skolestart. Skolelederen skal visionært og tydeligt etablere følgeskab til den fortsatte udvikling af fællesskabet.

Skolelederen for Vestskolen skal være en proaktiv medspiller i Faxe Kommunes udvikling hen mod et ambitiøst fælles skolevæsen, hvor faglig kvalitet og et inkluderende børnesyn er i højsædet. Samarbejdet med dagtilbud, PPR og familieområdet er af stor betydning. De strategiske initiativer ”Børn i Fællesskaber” og ”Fælles om Forebyggelse” skal være retningssættende for Vestskolens arbejde med alle børn...