Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Ingeniør eller maskinmester til Team Kommunale Bygninger

Job på Lolland og Falster

Så er det her! Jobbet du har gået og ventet på er blevet ledigt. Så er du 100-meter-mester indenfor installationsområdet, og kan du se dig selv, som en del af et team af fagnørder? -Så hører vi gerne fra dig!

Din hverdag i Team Kommunale Bygninger
Team Kommunale Bygningers samlede opgaveportefølje består bl.a. af energiledelse, energibesparelser og bygningsdriftsoptimering i de kommunale bygninger. Hos os kommer du primært til at bidrage med opgaveløsning indenfor installationsområdet herunder bl.a. CTS og ventilation.

Din arbejdsuge er afvekslende, og opgaverne på kontoret suppleres med tilsynsopgaver og mødeaktivitet, og du har stor indflydelse på, hvordan din arbejdsdag former sig.

Du taler og samarbejder med mange forskellige personer i Lolland Kommune, og er dagligt i tæt kontakt med de eksternerådgivere, der hjælper med teamets og dine egne opgaver.

Du møder i din hverdag mange forskellige mennesker og fagligheder og inden fyraften har du ofte både været på kontoret for at betale regninger, journaliseret mails, lave økonomistyring og holdt et opfølgende møde med en teknisk rådgiver eller været på et tilsyn på et af de igangværende projekter.

På kontoret arbejder du tæt sammen med dine gode kolleger, der altid er åbne for at tage en faglig snak eller høre, hvordan din weekend gik. Vi plejer at spise vores frokost sammen i kantinen, som vi deler med mange forskellige faggruppe...