Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagoger søges til botilbuddet Topasvænget

Job på Sydsjælland

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? - så er denne stilling oplagt til dig. Vi søger nemlig nye kollegaer til Topasvænget som er en døgnbolig i Stege.

Om arbejdet og kerneopgaven - livskvalitet
Du bliver en del af et team med et godt samarbejde og i har et stærkt tværprofessionelt samarbejde med sundhedsfagligt personale både internt og eksternt. Du vil blive en del af en fast medarbejderstab og teamet arbejder ud fra centrets og Vordingborg Kommunes værdier og visioner om, at udøve respekt for det enkelte menneske samt at støtte op om basale og sociale behov i hverdagen.
Du skal være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde samt finde og dyrke succesoplevelserne sammen med dem. Vi arbejder ud fra en grundlæggende neuropædagogisk tilgang, som danner rammen for de metodevalg, der tilgodeser hver enkelt borgers individuelle behov, så alle der bor på Topasvænget øger deres muligheder for øget livskvalitet. Livskvalitet og sundhed er to ting der hænger sammen for os, og der er derfor altid fokus på både fysisk og mental sundhed.

En stabil hverdag
Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem herunder oprydning og rengøring, indkøb, madlavning. Dertil kommer opretholdelse af besk...