Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Socialrådgivere (3) (forsorgsassistenter) til Kriminalforsorgen i Frihed, Næstved

Job på Sydsjælland

Hovedopgaven i KiF er at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt skabe motivation for forandring og styrke klientens færdigheder i at leve et liv uden kriminalitet, herunder

 • Udarbejde personundersøgelser samt udtalelser til Anklagemyndigheden og til Statsadvokaten
 • Udarbejde risiko- og behovsvurderinger, samt handleplaner til brug for tilsynet
 • Gennemføre tilsynsforløb med klienter, hvilket også indeholder strukturerede MOSAIK-samtaler
 • Kontrol af samfundstjeneste, hvor der må påregnes opgaver uden for normal arbejdstid
 • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedr. iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfundstjeneste, misbrugsbehandling mv.
 • Samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for behandlingsdømte
 • Samarbejde med kommunerne om en koordineret indsats for tilsynsklienterne

Vi forventer at du:

 • er uddannet socialrådgiver
 • har lyst til at arbejde med samfundets udsatte grupper
 • kan formulere dig på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt
 • kan strukturere din tid – også i forhold til udførelse af administrative opgaver
 • er initiativrig, positiv og indstillet på at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • har kørekort (kriminalforsorgen har tjenestebiler)

For at opnå succes i stillingen kræver...