Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagogisk konsulent

Job på Sydsjælland

Vi søger en ny pædagogisk konsulent, der vil være med til at gøre en forskel for Vordingborg Kommunes dagtilbud

I Vordingborg Kommune er der et stort politisk fokus på det gode børneliv og på at styrke det igangværende arbejde på børneområdet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende pejlemærker for arbejdet med det gode børneliv:

1. Styrket fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i dagtilbud
2. Øget tværfagligt samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsatser
3. Styrket samarbejde og partnerskab med forældrene om børnene

Du kan læse mere her: https://www.vordingborg.dk/media/qmpgoija/17-4-udv-anbefalingsnotat-det-gode-b%C3%B8rneliv.pdf

Foruden det politiske fokus på det gode børneliv, arbejder vi med et lovgivningsmæssigt fokus på tilsyn, som udspringer af ændringer af dagtilbudslovens krav til det kommunale tilsyn på dagtilbudsområdet. Derfor vil en af dine første opgaver være at udvikle tilsynsrammerne for tilsyn i Vordingborg Kommune, således de stemmer overens med ændringerne i dagtilbudslovens krav.

Vi søger en engageret og initiativrig pædagogisk konsulent, der har pædagogisk
viden og en grundlæggende praksiserfaring fra arbejde i dagtilbud. De pædagogiske konsulenters kerneopgave, er at løfte de pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune med udgangspunkt i politiske prioriteringer. Der vil i opgaveporteføljen således være et fokus...