Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

INDKØBSANSVARLIG

Job på Sydsjælland

INDKØBSANSVARLIG

Der får ansvaret for at opbygge og videreudvikle en indkøbsfunktion

Stillingsbeskrivelse:
Du refererer i det daglige til produktionschefen, men kommer til at sidde med ansvaret for, at indkøbsafdelingen fungerer i det daglige, og at indkøbsaftaler, procedurer og metoder løbende bliver at videreudviklet i takt med, at også virksomheden udvikler sig.
Du får mulighed for at være med på en spændende vækstrejse, som lige er igangsat, hvor virksomheden er ved at udvide staben af medarbejdere betragteligt i forbindelse med, at ansvaret for de forskellige funktioner uddelegeres til enkeltpersoner.

Dit ansvar bliver indkøbsfunktionen. Dette betyder, at du står for at opbygge funktionen og sikre faste rutiner og indkøbsprocedurer, så også andre er i stand til at overtage funktionen i dit fravær.

Arbejdet vil både være meget hands-on og strategisk. Du står for løbende indkøb til både produktionen, serviceafdelingen og værkstedet samt til kontorets drift, og skal derfor også stå for oprettelse, opfølgning og vedligeholdelse af varenumre.

Du sikrer, at de rette varer er til stede til rette tid og sted og løser i det hele taget alle opgaver, der er tilknyttet afdelingen.

Det bliver dit ansvar at sikre, at virksomhedens nuværende og nye leverandører generelt lever op til de opstillede krav om konkurrencedygtige priser, kvalitet, leveringsevne og -hastighed.

Din position...