Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Afdelingsleder til myndighedsområdet i ny afdeling for Trafik og Ejendomme

Job på Sydsjælland

”Storbyens sunde og smukke forhave” – kun en time fra København
Du leder +20 medarbejdere med forskellig faglighed

Du leder en afdeling, hvor medarbejderne repræsenterer et administrativt, juridisk og økonomisk bredt område. Du refererer til chefen for Trafik og Ejendomme og fungerer som hendes højre hånd indenfor myndighedsområdet. Afdelingen for Myndighed servicerer hele Trafik og Ejendommes i alt 250 medarbejdere.

Trafik og Ejendomme er en ny afdeling, der nu har fungeret i godt halvandet år, hvor der skal udvikles en fælles kultur, og hvor ansvarsområder og samarbejder skal etableres og koordineres.
På myndighedsområdet kræver det balanceret personaleledelse af forskellige fagligheder samt taktisk, politisk tæft og forståelse for at servicere borgerne i et interesseret og aktivt nærdemokrati.

Du får bl.a. også ansvar for at

  • Varetage opgaver indenfor vej-, havne- og færdselslovgivning
  • Udvikle gode tværfaglige samarbejder og dialoger internt og eksternt
  • Prioritere og understøtte medarbejdere i arbejdets tilrettelæggelse
  • Sikre kvalitet i myndighedsopgaven og god service i kørsel og offentlig transport
  • Udarbejdelse af sagsfremstilling til politiske udvalg

Som afdelingsleder skal du sørge for, at dine medarbejdere bidrager til en god kultur ind i fællesskabet og leverer god service med forståelse for, at man arbejder f...