Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Kulsbjerg skole afd. Mern søger en faglig dygtig pædagog, som i sit virke bl.a. inddrager udeliv og bevægelse, når der tænkes aktiviteter.

Ansættelsen er både i skoleklubben og i skolen, hvoraf fordelingen vil være med lidt over halvdelen af timerne i skoleklubben. Det er derfor en fordel at have erfaring med både klub/SFO og undervisning på en skole. Man vil ligeledes have en opgave som primærpædagog for en eller flere klasser, hvor man har et tæt samarbejde med undervisningsdelen og elevernes lærere.

Vi søger specifikt en pædagog, der både i skolen og i skoleklubben brænder for at understøtte og udvikle børnenes faglighed, trivsel, motorik og sociale færdigheder gennem aktiviteter.

Vi er en skoleklub med et fagligt godt funderet team, hvor der er stor mulighed for at sætte sit eget præg på hverdagen. Du skal indgå i et tæt samarbejde med skoleklubbens øvrige pædagoger og sørge for en spændende varieret skoleklub året igennem. Vi forventer, at du bakker op med aktiviteter særligt i uderummet, men også med øvrige aktiviteter.

Vi forventer at du

  • er initiativrig og brænder for at stå for aktiviteter og bevægelse i uderummet
  • er en tydelig og omsorgsfuld voksen, der formår at kombinere social læring med det faglige indhold eleverne møder i deres skolehverdag
  • har blik for at arbejde med trivsel for den enkelte elev og for børnefællesskabet – både i skolen og skoleklubben