Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Skoleleder til Giersings Realskole, Odense

Job i Odense

Om Giersings Realskole


Giersings Realskole, beliggende i den centrale del af Odense, blev dannet i 1866, og er i dag en visionær og moderne privatskole med 745 elever i grundskolen samt ca. 250 børn i skolefritidsordning. Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på højest mulige faglige niveau.

Dannelse, trivsel og læring er ligeværdige størrelser og samtidig styrken i fællesskabet på skolen. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre.

Skolens nuværende leder har valgt at gå på pension i løbet af foråret 2022, og Giersings Realskole søger derfor en ny skoleleder, der sammen med et velfungerende ledelsesteam samt den øvrige del af skolen vil værne om og løbende videreudvikle skolens stærke kultur, der kommer til udtryk ved skolens motto: ” Pas godt på hinanden. Pas godt på skolen”.

Derudover ser skolens bestyrelse et behov for, i samarbejde med den nye skoleleder, at drøfte det fremtidige udviklingsbehov, indenfor rammerne af allerede identificerede hovedopgaver:

  • Helt overordnet, en konsolidering i nuværende rammer samt en løbende sund videreudvikling af skolen med respekt for at gøre godt bedre og rodfæstning af nye initiativer.
  • Bevare og løbende videreudvikle den ånd der hersker på Giersings Realskole blandt skolens elever samt ansatte: ”Pas godt på hinanden. Pas godt på skolen”....