Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Vicedirektør til Socialstyrelsen

Job i Odense

Vil du stå i spidsen for at socialpolitiske initiativer, lovgivning og aktuelt bedste viden på det sociale område effektivt bliver omsat til praksis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud – i tæt samspil med civilsamfund, fonde og andre aktører?

Og vil du bidrage til, at Socialstyrelsen får større gennemslag og bliver mere relevant i sektoren, så der skabes målbare forandringer for mennesker med handicap og mennesker, som er udsatte? Så er du måske den vicedirektør, vi søger i Socialstyrelsen.

Stillingsbeskrivelse
Som ny vicedirektør skal du stå i spidsen for søjlen Forandring i Praksis. Søjlen understøtter kommuner, regioner og sociale tilbud i at omsætte politiske aftaler – senest aftalen om Børnene Først - og initiativer, lovgivning på det specialiserede socialområde og viden til konkret praksis, der gør en positiv forskel for den enkelte borger. Det sker gennem faglige rådgivningsaktiviteter, formidling og kompetenceudvikling, udarbejdelse af faglige anbefalinger til praksis mv. Desuden bidrager søjlen til at modne, afprøve og udbrede nye virksomme sociale indsatser som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet.

For at understøtte styrelsens nye strategi har søjlen også som noget nyt fået en række tværgående opgaver, der giver mulighed for at tænke implementeringsunderstøttelsen af praksis mere helhedsorienteret og systematisk. Herunder ligger også en selvstændig opgave med at tænke civ...