Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

SSA-elever Feb 22, M (med SSH-baggrund) til Lolland Kommune

Job på Lolland og Falster

Kan du lide at hjælpe andre, og interesserer du dig for mennesker og sundhed? - Vil du gerne tage en brugbar og praktisk uddannelse på en arbejdsplads med et godt sammenhold? Så kunne du måske være interesseret i at blive vores næste social- og sundhedsassistent elev!

Du vil blive uddannet i at kunne varetage den grundlæggende pleje og omsorg på et højt fagligt niveau. Desuden lærer du at planlægge, udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger som f.eks. medicinadministration, at give sondeernæring, pleje kroniske sår m.m. Arbejdsdagen er meget alsidig og kan bl.a. indeholde grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære sundhedsvæsen.

I øjeblikket søger Lolland Kommune Social- og Sundhedsassistentelever til følgende hold:

SSA februar 22, merit: Dette hold starter onsdag d. 23.02.22, og er for ansøgere med en afsluttet social- og sundhedshjælper-uddannelse (SSH).

Optagelseskrav
Du skal opfylde et eller flere af nedenstående krav for at søge ind på SSA-uddannelsen:

  • Gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse efter 2001. Hvis du har en ældre, skal du kunne dokumentere, at du har kvalifikationer svarende til grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau). Desuden skal du have certificeret kursus i førstehjælp (12 timers-kursus) og brandbekæmpelse (3 timers-kursus) inden for de sidste 2 år....