Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Projektleder til Femern-forbindelsen

Job på Lolland og Falster

Vil du være en del af Danmarkshistoriens største anlægsprojekt? Forstår du at kombinere økonomisk forståelse med menneskelig indsigt på anlægsprojekter? Evner du at skabe overblik, samtidig med at du sikrer fremdrift i projektet?

Vi søger en projektleder til udførelse af det spændende anlægsprojekt forbundet med opstarten af Femern-forbindelsen.

Du bliver en del af Danmarks største anlægsprojekt
Du bliver en del af byggemodningen, hvor fokus bliver på de forberedende arbejder til etablering af tunnel-fabrikken, camp’en til alle involverede i projektet samt udskibningsområdet, hvorfra de store tunnelelementer bugseres ud på plads i tunnelrenden. Du vil sammen med det øvrige projektteam på 10-15 kolleger have ansvar for udførelse af infrastrukturen på det 4 kvadratkilometer store produktionsareal.

Dit ansvar er at skabe en succesfuld projektstyring
I rollen som projektleder skal du sikre, at gennemførelsen af opgaverne inden for jord, vej, afvanding og forsyning til området sker så optimalt som muligt i forhold til bygherrens forventninger, anvendelsen af ressourcer og den samlede økonomi. Det betyder, at du styrer aktiviteterne i samarbejde med det øvrige projektteam og træffer de nødvendige beslutninger på byggepladsen. Samtidig har du en berøringsflade med organisationen bag Femern-forbindelsen og vil skulle spille konstruktivt ind i dét samarbejde. Opgaven bærer præg af at være en serviceopgave for ...