Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog med specialpædagogiske kompetencer indenfor børn og unge området, søges til støttet samvær hjemmet i Odense o...

Job på Fyn

CareLink søger en dygtig og robust pædagog med erfaring indenfor arbejdet med børn og unge med store udfordringer.

Den konkrete opgave er ved en 11-årig dreng som er født med en genfejl, der kommer til udtryk ved infantil autisme, lettere mental retardering, epilepsi og adfærdsforstyrrelse. Drengen har en udadreagerende adfærd, som man skal kunne håndtere med den rigtige pædagogiske tilgang ligesom det også er vigtigt, at kunne håndtere drengens sociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder på en hensigtsmæssig måde.

Drengen bor til daglig på et bosted, men er hjemme på samvær hos sin mor, far og to søskende en gang om ugen.

Det overordnede og vigtige formål er, at sikre at drengen og familien får gode oplevelser, når drengen er hjemme på samvær.

Under samværet hos familien, skal der ydes støttet samvær hver tirsdag kl. 15.00-20.30, hvoraf den sidste time anvendes til opsamling og refleksion sammen med forældrene efter hvert besøg

Vi søger en pædagog med følgende kompetencer og kvalifikationer:

  • Kan være med til at skabe tryghed og kontinuitet for drengen og familien
  • Kan hjælpe drengen med at understøtte relationen med forældre og søskende under samværet
  • Har en specialpædagogisk viden og erfaring indenfor børneområdet
  • Erfaring i arbejdet med low arousal
  • Professionel tilgang og respekt for barnet og dennes familie
  • B...