Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Ingenørd - Assisterende projektleder

Job i Odense

Vil du udvikle dine kompetencer indenfor projektledelse på spændende infrastrukturprojekter? Kan du være med til at sikre kvalitet og afslutte opgaver? Og er du fagligt nysgerrig? Så bliv en del af COWIs infrastruktur-afdeling og ryk din karriere til næste niveau!

BLIV EN DEL AF VORES INFRASTRUKTUR AFDELING I ODENSE

COWIs afdeling for Infrastruktur i Syddanmark er kendetegnet ved høj medarbejdertilfredshed, social sammenhæng, spændende opgaver og ikke mindst en god forretning. Afdelingen er fordelt over tre kontorer, der er placeret i hhv. Odense, Vejle og Esbjerg. Afdelingen beskæftiger cirka 85 fuldtidsansatte og har derudover tilknyttet en række studentermedhjælpere og praktikanter.

Afdelingen består af 2 sektioner, der har vejanlæg som speciale, og 2 sektioner, der har broer og anlægskonstruktioner som speciale. I samarbejde med COWIs andre afdelinger laver vi spændende projekter fra klimasikring af byer med sluser, pumper, forsinkelsesbassiner og diger m.v. til vej-, letbane- og stianlæg, der sikrer høj og sikker fremkommelighed til projektering, drift og vedligehold af bygværker som broer, tunneller og fundamenter for master. Afdelingen har foruden projekter, der er bundet op på offentlige bygherrer, også specialiseret sig i projekter, der relaterer sig til industrielle projekter. Det drejer sig om produktionsvirksomheder i klassisk forstand, men også om projekter som datacentre, anlæg til energiproduktion, -omdannelse eller -hån...