Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

To engagerede og selvstændige jurastuderende med interesse for offentlig ret og databeskyttelse

Job i Odense

Vi tilbyder…
…muligheden for at få praktisk erfaring med opgaver inden for forvaltningsret, databeskyttelse og udbudsret. Arbejdet foregår i et miljø med fokus på dialog og høj kvalitet i opgaveløsningen, læring og faglig sparring, samtidig med at vi lægger vægt på en uhøjtidelig omgangsform.

Stillingsbeskrivelse
Som studentermedhjælper i VISO vil du komme til at understøtte det arbejde, som den ansvarlige medarbejder på området løser i forhold til en bred vifte af juridiske opgaver. Dine arbejdsopgaver vil ligge inden for de nævnte hovedområder, og du vil både have faste opgaver og ad hoc-opgaver i tilknytning til områderne. Udover tæt samarbejde med den ansvarlige medarbejder på området og de øvrige teams i VISO, vil du have tæt sparring med Socialstyrelsens juraafdeling i en del af opgaverne. Du skal også kunne se en værdi i at bistå i arbejdet med dialogen med borgere og formidle juraen, så borgere på det sociale område forstår, hvad den betyder for dem. Dine opgaver omfatter bl.a. bistand til VISOs arbejde med:

  • behandling af indsigter efter databeskyttelsesforordningen
  • afgørelser i regi af databeskyttelsesreglerne
  • behandling af borgerklager med fokus på dialog
  • kontrakter med VISO-leverandører samt ad hoc kontrakter
  • udbudsrelaterede opgaver.

Din profil
Vi forventer, at du er en ambitiøs, detaljeorienteret og initiativr...