Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Lolland og Falster

Er du god til at samarbejde, og kan du bevare det faglige overblik? Har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø? Så er det lige dig, vi har brug for i Team Lykkeseje.

Da flere af vores dygtige medarbejdere er gået på pension søger vi nye kollegaer.

Om os
I Ældre & Sundhed tror vi på, at vi skaber værdi for borgerne gennem menneskelig indsigt, høj faglig ekspertise og ved at have borgeren i centrum. Vi arbejder derfor ud fra en rehabiliterende tilgang for at sikre, at borgeren støttes til højest mulig grad af selvhjulpenhed.

Vi vægter den innovative tilgang til opgaveløsningen med stort fokus på patientsikkerhed i det daglige. Dette med udgangspunkt i retningslinjer i Den Danske Kvalitets Model, som du kan finde mere information om under Den Danske Kvalitets Models hjemmeside og på hjemmesiden I sikre hænder samt under praktisk procedure i sygeplejes hjemmeside.

Vi er et team, som har stort fokus på borgerens hverdagsliv og fokus på hvordan vi kan være med til at understøtte dette i hverdagen. Et værdigt ældreliv er helt centralt for os i plejen. Vi har stort fokus på eget og kollegaers arbejdsmiljø og er arbejdsmiljøcertifiseret.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet social- og sundhedsassistent og har gyldigt autorisations-ID
  • Er fagligt velfunderet
  • Er ansvarsbevidst
  • Evner at arbejde både selvstændi...