Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

PLANLÆGGER der får det overordnede ansvar for produktions- og kapacitetsplanlægning

Job i Nordsjælland

PLANLÆGGER der får det overordnede ansvar for produktions- og kapacitetsplanlægning

Du står for håndtering af produktionsordrer fra A-Z

Stillingsbeskrivelse:
Efter en grundig introduktion til jobbet, vil du - med reference til Supply Chain Manageren - få ansvaret for den kortsigtede og langsigtede planlægning af ordrer, som dagligt kommer ind.

Du står for klargøring af produktionsgrundlaget herunder sikre at styklister, ruter og produktionstider er korrekte og du deltager i tavlemøde hver morgen. Da der dagligt er et kontinuerligt flow af nye ordrer, og du står for planlægning, mankoopfølgning og frigivelse af produktionsordrer, udgør du en vigtig del af den daglige koordinering af (og opfølgning på) produktionsordrer.

Du får således også ansvaret for at opdatere interessenter om eventuelle ændringer i leveringstider og lignende, og du kommer også til at bruge en del tid på at håndtere forespørgsler fra både kundeservice og andre afdelinger.

I samarbejde med produktionschefen sikrer du den nødvendige kapacitet og træning af medarbejderne i produktionen og er medvirkende til kontinuerligt at finde og implementere nye tiltag til større produktionseffektivitet og optimering af produktionsplanlægningen, - naturligvis under hensyntagen til bibeholdelse af målopfyldelse og en høj kundetilfredshed.

I forbindelse med identificering af nye udviklingstiltag og implementering af nye processer og arbejd...