Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Koordinator til COVID-19 indsatsen i Vordingborg Kommune

Job på Sydsjælland

Har du lyst til at stå i spidsen for den overordnede koordination af coronaberedskabet i Vordingborg Kommune? Kan du træde hurtigt til? Har du et stort overblik og er du en stærk formidler? Og kan du navigere og handle indenfor korte tidsfrister?

Så kan vi tilbyde en helt unik og spændende stilling, hvor du er med til at bekæmpe Covid-19 og bryde smittekæderne fra forreste linje.

Erfaringerne viser, at der er behov for konstant fokus på vores coronaberedskab, testindsats og procedurer i forbindelse med smitteudbrud og forebyggelse. Derfor har Vordingborg Kommune valgt at oprette en tidsbegrænset stilling som koordinator for den samlede indsats. Stillingen skal være med til fortsat at sikre hurtig og effektiv smittebekæmpelse over hele kommunen.

Stillingen udvikles løbende i samarbejde med dig og tager udgangspunkt i de behov, som coronasituationen kræver. Arbejdsopgaverne er eksempelvis:

  • Ansættelse og ledelse af testpersonale, herunder rekruttering og tilsyn
  • Planlægning og koordination af testindsatsen i kommunen, herunder på skoler, plejecentre mm.
  • Opgaver i forbindelse med smitteopsporing og smittehåndtering

Du bliver en hjørnesten i kommunens coronaberedskab og kommer til at arbejde tæt sammen med bl.a. chefer, fagpersoner og kommunens hygiejnekonsulent, der også bistår i rådgivningsarbejdet. Du bliver samtidig teamleder for testpersonalet, der kan variere i størrelse.