Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Entrepriseleder med afdelingslederpotentiale til Uggerlys VVS-afdeling

Job i Aalborg

Til Uggerlys hovedsæde i Aalborg søger vi en erfaren entrepriseleder, som kan indgå i den daglige ledelse og styring af VVS-entrepriser og på sigt overtage ansvaret for VVS-afdelingen i Aalborg. Den nuværende afdelingsleder vil forsat være en del af afdelingen, men vil i fremtiden have et mere overordnet fokus på blandt andet udvikling og støtte til Uggerlys andre afdelinger.

Sådan får du den bedst mulige start i stillingen

Tanken bag stillingen er, at du som ny entrepriseleder kommer ind i VVS-afdelingen, hvor du til en start skal beregne og styre dine egne entrepriser. Dermed vil du hurtigt få kendskab til, og erfaring med, den måde, som Uggerly driver sine entrepriser på. På samme tid vil du begynde at lære organisationen at kende, herunder også de kollegaer, som du på sigt skal lede. Der er fra start ikke sat en tidshorisont op i forhold til, hvor lang denne overgangsperiode skal være, da den vil være afhængig af dine faglige og ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer. Sammen med den nuværende afdelingsleder laver du en plan for din opstart, hvor du vil få mulighed for at trække på din eksisterende erfaring og samtidig være med til at forme din stilling hos Uggerly.

Afdelingslederen refererer sammen med afdelingschefen direkte til Uggerlys direktion. Aalborg-afdelingen består af både entrepriseledere og serviceledere.

Opgaverne, som du kommer til at varetage med det samme og på sigt, lyder som følgende:...