Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dansk/Matematiklærer til Specialskolen Nakskov

Job på Lolland og Falster

Er du god til at skabe relationer! Kan du ydermere arbejde struktureret og skabe forudsigelige rammer i en uforudsigelig hverdag? -så er du næsten ansat.

Lærer med linjefag i dansk/Matematik
Du skal som lære kunne undervise frem mod en afgangsprøve i dansk/matematik, da vi arbejder frem mod, at alle elever der evner det, skal tage hele eller dele af 9. klasses afgangsprøve.
Som lærer i specialskolen samarbejder du med pædagoger om at skabe faglig, social og personlig læring/udvikling for den enkelt elev. Du kommer til at arbejde tæt sammen i teams, hvor I sammen er ansvarlige, for elevernes trivsel, læring og udvikling. Du skal have lyst til at undervise i dansk og matematik på flere niveauer og med øje for forskellige læringsstile.

Samarbejde
Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ikke kan skabe udvikling hos eleverne alene. Dette sker bedst i et godt samarbejde mellem familie og skole.
På Specialskolens afdeling i Nakskov er der ca. 21 udskolingselever fordelt på tre grupper. Specialskolen ligger under folkeskoleloven og der undervises i alle fag, med fokus på: dansk, matematik og engelsk.

De elever der visiteres til Specialskolen, er som oftest elever, der er udfordret fagligt, grundet emotionelle, kognitive og sociale vanskeligheder. Vi arbejder tæt sammen i teams, hvor lærerne og pædagogerne er fælles om planlægningen og udførelsen af undervisningen.