Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Værkmester med køkkenfaglig uddannelse - Jyderup fængsel - ny ansøgningsfrist

Job på Midt-og Vestsjælland

Værkmester eller medarbejder med køkkenfaglig uddannelse søges til produktionskøkkenet i Jyderup fængsel

Værkmestre i kriminalforsorgen tilhører den uniformerede gruppe og skal gennemgå en del af den samme uddannelse som fængselsbetjente. Uddannelsen tager 2 år og består af korte skoleforløb på kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød og praktisk oplæring på fængslet. Du skal være opmærksom på de særlige optagelseskrav til uddannelsen som værkmester. Du kan læse mere om uddannelsen, herunder fysiske krav og studiekrav på www.kriminalforsorgen.dk.

Som værkmester skal du indgå i beskæftigelsen af de indsatte i vores produktionskøkken.

Produktionskøkkenet producerer mad primært til egne institutioner såsom arresthuse på Sjælland og Lolland Falster, samt specialafdelinger i de sjællandske fængsler og institutionen for frihedsberøvede asylansøgere Ellebæk.

Køkkenet har 5 ansatte med køkkenfaglig baggrund og kan beskæftige op til 16 indsatte. Vores nye kollega vil primært blive tilknyttet produktionen, hvor du vil være beskæftiget med at producere mad og vejlede de indsatte, så de kan hjælpe med produktionen.

Vi søger en medarbejder, der i samarbejde med kollegaerne i køkkenet kan tilse, at de indsatte under kyndig faglig ledelse fremstiller mad – gerne så glæden ved at fremstille mad gives videre.

Det forudsættes, at du kan deltage i alle dele af processen med at tilberede og pakke maden. Køkkenet ...