Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Kunne du tænke dig at arbejde på en skole, hvor vi arbejder i en vekselvirkning mellem klasseundervisning og holddeling, og hvor vi har fokus på inkluderende og værdige fællesskaber for alle, samt alle elevers faglige progression og trivsel? Så er Kulsbjerg Skole måske noget for netop dig.

Vi søger en dygtig lærer til vores holddelingsklasse i indskolingen. En dynamisk holddeling, der hele tiden skal kunne udvikle sig.

Til det arbejde søger vi en uddannet lærer med stærke relationelle kompetencer, samt erfaring og uddannelse indenfor specialområdet.

Det er vigtigt, at du kan skabe relationer til de elever, for hvem relationsdannelse kan fremstå uoverkommelig. Elevgruppen er primært internt visiterede elever.

Vores holddeling er et læringstilbud til de elever, der har svært ved at overskue skoledagen strukturmæssigt såvel som socialt. Et af målene med tilbuddet er at skabe et ”pusterum” for de elever, der ellers løber tør for energi i almenområdet.

Det er et mål at få hjulpet eleverne til at udvikle strategier for at indgå i det daglige læringsmiljø, så de bliver klar til at møde verden, som den er og så skal vi også have høje mestringsforventninger til alle elever.

Dine nærmeste samarbejdspartnere bliver pædagoger i indskolingen de lærere der underviser på de årgange eleverne kommer fra. Du vil modtage supervision og sparring fra vores dygtige praksisvejledere.

Fokus på holdet er alt...