Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Vil du være med til at skabe Erhvervsmasterplan 2030 for Vordingborg Kommune. Vi skal forberede os på Femern-forbindelsen og udnytte vores geografi og styrkepositioner til tiltrække nye virksomheder og jobs.

Du kommer til at arbejde i en udviklingsafdeling på Rådhuset, tæt på direktion og den politiske ledelse. Dine kollegaer beskæftiger sig med direktionsbetjening og drifts- og udviklingsopgaver inden for Kultur & Fritid, Bosætning, Turisme, Politisk interessevaretagelse, Kommunikation eller tværgående projekter.

I første omgang er det en tidsbegrænset stilling på 12 måneder, men med mulighed for fastansættelse derefter.

OPGAVER
Hovedfokus vil være erhverv, men du vil også blive involveret i projekter inden for turisme, bosætning eller få ansvaret for tværgående projekter.

Din primære opgave vil i starten være at drive det nye Opgaveudvalg for Erhverv, der er dannet i forbindelse med den nye kommunalbestyrelse. Udvalget består af politikere og repræsentanter fra erhvervslivet, som sammen skal skabe en Erhvervsmasterplan 2030 for Vordingborg Kommune. Det bliver dit ansvar – sammen med afdelingschefen – at skrive og lande en fælles Erhvervsmasterplan, som har bred opbakning.

Opgaverne kan fx være:

  • Planlægning og facilitering af udvalgsmøderne i Opgaveudvalget for Erhverv
  • Udarbejde beslutningsgrundlag til direktion og Økonomiudvalget
  • Politisk interessevare...