Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Regnskabsansvarlig med varetagelse af økonomi- og regnskabsfunktioner for 6 selskaber

Job på Sydsjælland

Regnskabsansvarlig med varetagelse af økonomi- og regnskabsfunktioner for 6 selskaber


Er du selvkørende og brænder du for den brede indsigt inden for økonomi og regnskab? Trives du i en udadvendt og selvstændig rolle, hvor du får et betydeligt ansvar? Så får du her et spændende job, hvor opgaverne vil være varierende, og hvor der vil være mange muligheder for selv at sætte sit præg på arbejdsopgaverne.


Gavnø Gods er en stor land- og skovbrugsvirksomhed på Sydsjælland ved Næstved. De tilhørende arealer er på 2.600 hektar, heraf udgør landbrugsjord 1.500 hektar og skov 1.000 hektar. Til godset hører 130 huse, herunder bolig- og erhvervslejemål.

Hovedbygningen, Gavnø Slot, bebos af familien Reedtz-Thott. På Gavnø Gods er de i gang med en løbende udvikling af deres bolig- og erhvervslejemål. Gennem investering og renovering vil de højne kvaliteten og løfte leje potentialet for deres ejendomme. Gavnø Fonden har lagt en storstilet restaureringsplan, der omfatter såvel den fysiske bygningsarv, som dets interiør.

På Gavnø slot drives Gavnø Fonden, hvis formål i første række er at bevare Gavnø Slot og Gavnø Slotspark, således at Gavnø Slot længst muligt bevares som et kulturhistorisk vidnesbyrd.

Jobbet
Som regnskabsansvarlig vil du få ansvaret for det fulde regnskab for Gavnø Gods, Gavnø Fonden, Slotsparken, Avlsgården, Slotsbryggeriet og det private regnskab og med ledelse af én økonomimedarbejder som ...