Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Autismecenter Storstrøm søger pædagog 30 timer ugentlig til Individuelt børnetilbud (skærmet) botilbud for børn i Præstø.

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse.

Botilbuddet individuelt børnetilbud, er for børn og unge i aldersgruppen 6 – 18 år, med særligt støtte behov, og hvor ud ad reagerende adfærd kan forekomme i hverdagen som udtryksform. – pt. Bor der et barn på afdelingen.

Arbejdstiden ligger primært i eftermiddags– og aftentimerne, hver anden weekend samt på helligdage.

Arbejdsmetoderne bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Vi tilbyder dig:

  • Et fagligt pædagogisk miljø, som hele tiden er under udvikling.
  • Faglige kollegaer - som du kan sparre og udvikle dig fagligt sammen med.
  • Indflydelse og ansvar.
  • Tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse.
  • Kursus i grundlæggende viden om autisme samt andre relevante kurser.
  • Supervision.
  • En stor organisation med mange forskelligartede opgaver.
  • Løn efter gældende overenskomst også fastholdelses- og rekrutteringstillæg efter 3 måneder, tøjpenge.


Vi forventer at du:
Er pædagog-uddannet og har faglig interesse i at arbejde med børn og unge med autisme.
Kan deltage aktivt og støtten...