Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Da en af vores pædagogiske assistenter skal starte på uddannelse, søger Kalvehave Skole & Børnehus en pædagogisk assistent til en fuldtidsstilling, som skal kunne dække forskellige steder i huset ved mødeaktivitet og sygdom.

Kalvehave Skole & Børnehus
Kalvehave Skole & Børnehus er et kombineret skole- og dagtilbud under fælles ledelse og bestyrelse. Vi hører under såvel dagtilbudsloven som folkeskoleloven. Vi indeholder:

  • Vordingborg Kommunes specialskole hvor der pt er indskrevet 90 elever fra 0. -10. klasse, inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.
  • Et børnehus bestående af en vuggestue og en børnehave med 32 pladser. Børnehuset er et dagtilbud for børn i kommunen på 0-6 års området og har samtidigt specialiseret sig som et særligt dagtilbud med 20 pladser, der kan visiteres til i kommunen.

For at sikre så få skift for vores børn og unge, har vi stor glæde af vores 6 fastansatte pædagogiske assistenter, som fungerer som interne vikarer i både skole og børnehus.
Du bliver ansat på fuld tid og tilknyttes et af vores faste teams i Børnehuset eller på Kalvehave Skole, men du skal være forberedt på at tage timer i hele huset. Du bliver altså en vigtig person i forhold til at få vores hverdag til at fungere, når det øvrige personale er til møder eller syge.

Til gengæld for din fleksibilitet kan vi tilbyde et fast job med velkendte arbejdstider og 80 fantastiske kolleger i e...