Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Vi søger pædagog 37 timer til vores bolig på Grimstrupvej i Næstved, bliver du færdig her i foråret er du også velkommen til at søge.

Autismecenter Storstrøm er et døgn- og dagtilbud til voksne, børn og unge med en diagnose inden for autismespektret.

På Grimstrupvej bor der 13 voksne beboere. Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Beboere kan være udadreagerende. Vi er gode til at passe på hinanden og tale om de oplevelser, vi har haft omkring beboerne.

Arbejdstiden ligger primært i tidsrummet kl.14.30–22.00 i hverdagene, samt hver anden weekend samt nogle helligdage med skiftede arbejdstider.

Dine arbejdsopgaver er at:

  • Guide vores beboere gennem hverdagen efter fastlagte pædagogiske metoder, som er udarbejdet udfra individuelle behov for støtte og vejledning.
  • Skabe struktur og forudsigelighed for beboerne.
  • Deltage aktivt og støttende i beboerens hverdag med alle daglige gøremål og ledsage beboeren uden for hjemmet til bl.a. fritidsaktiviteter og lægebesøg.
  • Hjælpe beboerne med personlig pleje.
  • Udarbejde, formulere og efterleve skriftlige handleplaner.
  • Varetage kontaktpædagog funktion.
  • Være engageret i samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
  • Deltage i den årlige uges ferie med beboerne.

Vi tilbyder: ...