Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Personundersøgere søges til KiF Bornholm, Kriminalforsorgen Hovedstaden – stillingerne er op til 8 timer om ugen

Job på Bornholm

Er du selvstændig og fleksibel? Har du stærke skriftlige evner, og kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? Så søg stillingen her

kriminalforsorgen udarbejder personundersøgelser til brug for rettens afgørelser, og vi søger lige nu 2-4 personundersøgere.

Arbejdet som personundersøger består i at lave undersøgelser om klientens personlige og sociale forhold inden retsmødet. Formålet med personundersøgelsen er at forsyne retten med de oplysninger om klienten, som kan have betydning for fastsættelse af en straf eller anvendelse af anden retsfølge end straf.

Derudover bliver personundersøgelsen brugt af kriminalforsorgen i det kriminalpræventive arbejde.

Personundersøgelser udarbejdes i henhold til retsplejelovens § 808.

Dine opgaver
Personundersøgeren udfører et semistruktureret samtaleinterview med klienten ud fra et målrettet interviewredskab. Samtalen kan suppleres med indhentede udtalelser fra offentlige instanser, lægefaglige kilder, tidligere arbejdspladser og lignende. Efterfølgende afrapporterer personundersøgeren systematisk klientens personlige og sociale forhold i en skriftlig rapport, hvoraf resumeet bliver læst højt i retten.

Hvem er du?
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det væsentligste. Men det er afgørende, at skriftlighed er en af dine store kompetencer.

Det er desuden vigtigt, at du: