Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Metodisk stærk AC-fuldmægtig til understøttelse af VISOs rådgivning om adoption uden samtykke

Job i Odense

Vi tilbyder
Vil du være med til at sikre, at VISO leverer specialrådgivning af høj kvalitet og indsamler, tilvejebringer og formidler viden og erfaringer til landets kommuner om adoption uden samtykke? Brænder du for at planlægge, gennemføre og omsætte vidensprojekter med relevans for kommunernes brug af reglerne om adoption uden samtykke - og de mange udfordringer og dilemmaer, der knytter sig hertil? Er du metodisk stærk, grundig og god til at samarbejde, vidensdele og koordinere inden for en hektisk hverdag, og vil du være med til at gøre viden til gavn på et særdeles kompleks område med stor politisk bevågenhed?

Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være placeret i VISOs projektgruppe om adoption uden samtykke, der består af hhv. to socialfaglige konsulenter og én AC’er (projektleder), som tilsammen løfter opgaven med at tilbyde landets kommuner rådgivning om adoption uden samtykke. Du vil derudover indgå i Leverandørteamets øvrige opgaver ved bl.a. at bringe læring og erfaringer fra arbejdet i projektgruppen i spil.

Du skal bl.a. være med til at:

  • planlægge, designe og gennemføre kvantitative og kvalitative evalueringer og vidensprojekter i forskellig skala om udvalgte tematikker inden for området og med forskellige målgrupper for øje
  • sikre en systematisk og valid indsamling af data og være med til at videreudvikle et aktivt, fagligt vidensmiljø på området