Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job på Sydsjælland

Distrikt Præstø søger en ny aktivitetsmedarbejder, SSA. eller SSH., som kan sætte aktiviteter, træning, velvære og god stemning i højsædet.

Om jobbet
Der er aktivitetscenter både på Aggerhus i Båse og på Præstø Multicenter.
Jobbet indebærer opgaver på begge centre. Derudover har vi et tæt samarbejde med
hjemmepleje, seniorkonsulenter, træningsenhed og visitatorer, for at sikre at borgere
med behov for træning, aktiviteter og samvær, får tilbud om at komme i vores
aktivitetscentre.

Der vil også være opsøgende funktioner i borgernes hjem.
Vi har mange frivillige, der gør et stort stykke arbejde og som du skal arbejde tæt
sammen med omkring forskellige aktiviteter og festlige sammenkomster.

Stillingen er på 32 -37 timer, fortrinsvis i dagvagt, men ved arrangementer mm. kan der
være tale om ændrede tider.

Dine kvalifikationer

  • uddannet ssa/ssh.
  • Du er venlig og imøde kommende
  • Du er initiativtager og hjælper borgeren med at anvende egne ressourcer og leve et for dem, værdigt liv.
  • Introducerer, støtter og sikrer nye brugere til at komme ind i samværet og centrenes dagligdag.
  • Samarbejder med borgerne, så der sikres et bredt udbud af aktiviteter efter borgerens ønsker og med særligt fokus på hjerne, krop og finmotorik.
  • Være igangsætter og støtteperson for brugerstyrede grupper og enkeltpersone...