Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Anlægsingeniør til Viborg Ingeniørerne (Viborg eller Aalborg)

Job i Aalborg

Vil du arbejde med hele anlægspaletten?

Vil du udvikle dine tværfaglige kompetencer indenfor anlægs- og infrastrukturområdet? Kan du samarbejde både internt og eksternt? Ønsker du en afvekslende hverdag med forskellige opgavetyper og udfordrende projekter indenfor fagområdet, i en agil og tværfaglig virksomhed med fokus på det faglige netværk samt engagerede og kompetente kollegaer?

I anlægsafdelingen hos Viborg Ingeniørerne spænder opgaverne lige fra kloak- og afløbsopgaver til tværfaglige byggemodninger, torve, pladser og belægningsopgaver af både byrum og ved boligbyggerier for såvel offentlige som private bygherrer samt LAR-projekter og forsinkelsesprojekter.

Alsidige opgaver og en høj grad af medindflydelse

Er du nyuddannet, eller har du nogle år på bagen, og kunne du tænke dig at få øget din tværfaglige viden indenfor anlægsområdet? Hos Viborg Ingeniørerne vil du opleve, at du får øget dine tværfaglige kompetencer, da disse vægtes særdeles højt.

Du vil i anlægsafdelingen få ansvar for egne arbejdsopgaver, og der vil være mulighed for at følge projekterne fra start til slut således, at du kan være med fra de indledende skitser til projekteringen og under udførslen som byggeleder eller tilsyn.

Du vil få mulighed for at arbejde med opgaver i alle skalaer med svingende kompleksitet fra små projekter til større anlægsprojekter.

Opgaver som afdelingen løser og som du ka...