Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

AspIT Storkøbenhavn søger ny kollega til IT undervisning

Job i Sydjylland

AspIT er den erhvervsrettede IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at unge IT-talenter opnår beskæftigelse inden for IT-området.

Der er i dag ca. 350 elever på AspIT´s 10 afdelinger fordelt over hele landet.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø inden for IT-undervisningsområdet.

Vi søger derfor en udviklings- og kvalitetsorienteret lærer, hvor den ideelle ansøger har nedenstående kvalifikationer og reelle kompetencer:

  • Ansøgere med dokumenteret undervisningserfaring kommer særligt i betragtning.
  • Formel uddannelse inden for IT eller undervisning – f.eks. lærer med specialiseret undervisningskompetence i IT, multimediedesigner, datamatiker, bachelor, datalog etc. med undervisningserfaring og stor interesse for undervisning af unge mennesker.
  • Du kommer primært til at undervise i ét af fagområderne: Teknik, webudvikling eller programmering. Det er en fordel, at du kan undervise i flere fagområder.

Som vores nye kollega har du selvfølgelig gode kommunikations-, relations- og samarbejdskompetencer, og du behersker dansk på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt.

Du er klar til at blive udfordret pædagogisk og didaktisk – og det er ikke et problem for dig. Du brænder nemlig for at arbejde sammen med unge mennesker i deres dannelsesproces og sammen med dem i uddannelsen.

Du er netop den, der professionelt arb...