Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

ZBC søger gymnasielærere til vores handelsgymnasium i Næstved

Job på Sydsjælland

ZBC søger gymnasielærere til vores handelsgymnasium i Næstved


Vi søger pr. 1. august 2022 - eller snarest derefter 3-4 gymnasielærere til undervisning i fagene:

Afsætning, Virksomhedsøkonomi, International økonomi, Erhvervsjura og Engelsk.

Der er tale om faste stillinger både til fuldtid og deltid.

Vores målsætning er give skolen elever både uddannelse og dannelse som den bedste ballast for deres videre valg af uddannelse.

Vi skaber et godt og tilpas udfordrende uddannelsesmiljø for vores elever, hvor der også uden for skemaet er mange aktiviteter af både faglig og social karakter.

Vores studiemiljø er præget af faglig kvalitet og gensidig respekt og rummelighed.

Vi lægger vægt på, at vores lærere deltager i handelsgymnasiets sociale liv for at styrke fællesskabet og medvirke til, at skolen er et attraktivt og levende sted for vores elever at uddanne sig

Om jobbet

Vi er et mellemstort handelsgymnasium med ca. 43 medarbejdere og ca. 600 elever.

Vi har et tæt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever samt en kultur, hvor vi i gensidig respekt fremmer engagement, studiemiljø og den gode arbejdsplads.

Hvad kvalificerer dig til jobbet?

  • For at kunne undervise på gymnasierne, skal du have en relevant kandidatuddannelse i de(t) pågældende fag, du skal undervise i.