Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog til Team Demens - Rehabilitering - Ældre & Sundhed (32-37 h)

Job på Lolland og Falster

Kan du arbejde rehabiliterende og helhedsorienteret? Kan du styrke borgernes livskvalitet og udnytte borgerens ressourcer optimalt? Kan du rådgive og vejlede borgere, kollegaer og elever i en respektfuld dialog? Så er du måske vores nye pædagog!

Team Demens - Rehabilitering - Ældre & Sundhed søger en Pædagog til en fast stilling på 32-37 timer pr. uge.

Om Team Demens
Team Demens er en del af sektoren ’Ældre & Sundhed’, der er i en spændende og rivende udvikling inden for demensområdet. Vi arbejder efter Lolland Kommunes værdier; TILLID, ÅBENHED, FAIRNESS og KOMPETENCE.

Vores vision er at skabe en professionel, effektiv og serviceorienteret organisation, der gennem menneskelig indsigt og høj faglig ekspertise skaber værdi for borgeren.

Den decentrale enhed Rehabilitering består af 89 medarbejdere, herunder en decentral leder samt to teamledere, en for Team Demens og en for Team Træning. Team Demens består af 43 medarbejdere.

Team Demens består af 4 åbne aktivitets- og træningscentre, dagtilbud for borgere med demens og borgere med nedsat fysisk funktionsniveau. Desuden har vi Demenskonsulentfunktionen, §85 Demens bostøtte, §85 Neuro bostøtte samt Midlertidig Bolig.

Om stillingen
Da vi har øget fokus på den socialpædagogiske tilgang i opgaveløsningen, søger vi en pædagog, gerne med erfaring inden for det psykiatriske område

Vi kan t...