Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Scrum Master til at styrke dataudviklingen i Styrelsen for It og Læring

Job i København

I Styrelsen for It og Læring (STIL) der er en del af Børne- og Undervisningsministeriet, har vi et stort datafagligt miljø, hvor tre datakontorer arbejder tæt sammen om indsamling og bearbejdning af data på alle ministeriets områder, mhp. at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Dette kan du blive en del af.

Bliv Scrum Master i team back-end og dataindberetninger

I Kontor for Dataudvikling søger vi dig, der har lyst til at varetage rollen som Scrum Master for et af vores agile teams samt løse en række tilknyttede opgaver vedr. projekt- og leverandørstyring. Hvis du ikke er certificeret som Scrum Master, vil du få mulighed herfor kort tid efter, du er startet hos os. Du kommer til at arbejde i team back-end og dataindberetninger, som er et team med i alt 12 teammedlemmer med en stærk data-, IT- og statistikfaglighed, hvoraf 6 er eksterne konsulenter.

Teamet, som du bliver Scrum Master for, har ansvaret for at vedligeholde og udvikle ministeriets statistiske datavarehus (uddannelsesstatistik.dk), der har over 500.000 besøg årligt. Teamet har bl.a. en række udviklingsopgaver, som optimerer datavarehusets arkitektur, funktionaliteter og processer. Derudover arbejder teamet med systemer til dataindberetninger fra sektorens institutioner samt opgaver vedr. STIL’s grunddata og andre data governance opgaver.

Dine opgaver

Dine opgaver vil primært være at:

  • facilitere t...