Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

System Arkitekt – OneStopMoms2

Job i København

Introduktion:
Brænder du for at sætte skabe løsningsarkitektur og design til komplekse IT landskaber og samtidig være med til at bygge løsninger, der understøtter samfundskritiks opgaver? Er du en god sparringspartner, som kan sikre kommunikation og fastholdelse af arkitekturretningen? Så har du her muligheden for at blive løsningsarkitekt i et stort udviklingsprojekt for One Stop Moms.

Løsningsarkitekt til komplekst udviklingsprogram
Som løsningsarkitekt vil du indgå i arkitektteamet på projektet OSM2, hvor teamet har ansvaret for løsningens arkitektur, platfom og tværgående designprincipper inkl. datastruktur og du får således en aktie og ansvar for den løbende udvikling af OSM2.

OSM2 er en løsning til opkrævning af moms for e-handel på tværs af EU. Løsningen giver byrdelettelser for danske virksomheder, forbedrer danske virksomheders konkurrenceevne, og er med til at sike et væsentligt provenu i den danske statskasse fra andre EU lande.

Løsningen gik i luften i 2021 men skal fortsat udvikles på i flere år fremad. Projektet består af ca. 80 personer og der udvikles i 3 domæne teams og 2 platforms team, vores release kører i 14 dages cyklus og understøttes af et DevOps team det står for deploy. På teams’ne arbejder vi efter agile principper og bruger scrum.

Det er disse teams du som løsningsarkitekt skal arbejde med i forhold til arkitektur og tekniske enablers. Herudov...