Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Social- og sundhedshjælpere til Ældre & Sundhed

Job på Lolland og Falster

Når du er klar er vi klar! Vi søger lige nu SSH'ere til vores plejecentre og udekørende teams samt Team Vikar.

Hvordan bliver dine arbejdsdage?
Borgernes hjem er din arbejdsplads uanset om du er på et plejecenter eller om du er udekørende. Du møder mange forskellige mennesker med forskellige behov for pleje og omsorg, og med forskellige udgangspunkter for evne til selvhjælp. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens ressourcer.

Du skal bl.a. give en borger hjælp til at komme til kræfter igen efter en indlæggelse, så hun selv kan gå i bad igen, og du skal måske hjælpe hende i tøjet, eller udføre almindelig personlig pleje og praktisk hjælp. Du skal derfor kunne trives med at møde nye mennesker, arbejde selvstændigt og have skiftende opgaver.

Foruden plejeopgaverne får du også mulighed for at være med til at give borgerne indhold i hverdagen med udgangspunkt i deres livshistorie. Du snakker f.eks. med den tidligere landmand om vejret og høsten, eller du får den tidligere husmor til at fortælle, hvordan man bager de bedste kager i verden.

"Personalet skal have kendskab til den enkelte borgers livshistorie. Det hjælper personalet til at indføre elementer af borgernes tidligere liv i dagligdagen. Bogerne oplever nemlig en ro, når de får lov til at beskæftige sig med noget fra deres fortid." Forklarer Teamleder Karin Hansen.

Vores forventninger til...